Làm chủ smarty framework trong 10 phút

Làm chủ smarty framework trong 10 phút: đây là framework giúp tách biệt giữa phần code php và html (tuy nó đã cũ nhưng hiên nay việc bảo trì và nâng cấp chúng ta vẫn gặp nó đâu đó) và sau đây tôi xin chia sẽ cách dùng với tinh thần biết đến đâu chỉ tới đó:

1.Include css và js trực tiếp vào file template

Để làm include bạn cần sử dụng tag

Nếu không có tag {literal} nó sẽ báo lỗi ngay

2. Include một file .tpl vào một file .tpl (file template)

Cú pháp để làm việc này

3. Câu lệnh if else trong file template

Cú pháp của câu lệnh

Tôi xin giải thích để dễ hiểu hơn

-$p.soure: là biến

-eq là toán tử so sánh ==

-{$lang141} nó là in giá trị của biến trong php thì là echo $lang141 kiểu như vậy

-{$p.source|stripslashes} cũng là in giá trị của biến và có stripslashes khử ký tự  backslashes ( \ ) có trong chuỗi. ( \ ‘ sẽ trở thành ‘

4. Xuất giá trị của biến

cú pháp:

5. Gọi các file template trong file php

Nó giống như việc chúng ta include các file php thôi

6. Vòng lặp để xuất giá trị của một array

Ví dụ ở trang category sẽ xuất các bài viết trong nó thì chúng ta phải sử dụng vòng lặp trong template để thực hiện giống như foreach trong php đấy

Ví dụ trên $posts là biến chúng ta truy vấn từ database sau khi lấy được các bài viết trong category thì chuyển qua file template phải dùng vòng lặp để xuất $posts là array

$posts[i].title: echo title column trong database

7. Gọi một function từ file php vào file template

Cú pháp

Có nghĩa là chúng ta đặt tên function phải có tiền tố insert_

8. Gọi một biến session vào file template

Cú pháp:

 

4.9/5 (11 Đánh giá)

Gửi Phản Hồi
Chọn đánh giá của bạn
0 Bình Luận
Thông tin người gửi
Anh Chị


có thể bạn cần xem:

Form đăng ký nhận bài mới

Đăng ký nhận bài viết mới

Khi mình đăng bài mới bạn sẽ nhận nó qua Email


Super-flatsome

Hướng dẫn thiết kế theme

Các functions thường dùng

  • Hotline: 0912 889 416

  • Fcwordpress trên facebook Fcwordpress trên Twitter Fcwordpress trên youtube

Mọi sự sao chép xin ghi rõ nguồn là fcwordpress.net

Chuyên trang về wordpress: hướng dẫn thiết kế theme, plugin, thủ thuật wordpress

0912889416