Hướng dẫn sử dụng redux framework tạo option

  • Reduxframework là gì?

Reduxframework là tool đã được viết sẳn các chức năng tạo option, từ các filed của form đến việc lưu dữ liệu vào table wp_option. Anh chị có thể download nó tại https://reduxframework.com/

  • Tại sao sử dụng reduxframework

-Nó là một mã nguồn mở anh chị có thể sử dụng cho các dự án của mình mà không cần lo về vấn đề bản quyền

-Giúp chúng ta tiết kiệm thời gian trong các dự án theme hoặc plugin

  • Cách include reduxframework vào dự án theme hoặc plugin của chúng ta

File sample-config.php chính là file ví dụ anh chị có thể copy nó vào và tham khảo

Ở đây tôi chỉ lưu ý hai chỗ( nó liên quan tới việc get giá trị của chúng ta)