Các lệnh phổ biến trong hệ điều hành linux

Các lệnh phổ biến trong hệ điều hành linux: bài viết này sẽ tổng hợp các lênh hay dùng trong linux

Xem bạn đang là user nào?

Liệt kê tất cả user trong hệ thống

Liệt kê tất cả các group trong hệ thống

Chuyển san user khác

 

Lệnh sudo

Dùng sudo trước câu lệnh mà chỉ user root mới có quyền thực hiện ví dụ lệnh tạo file touch

Lệnh chmod

Trong hệ điều hành linux sẽ có 3 lớp người dùng: user,  group, other và có 3 loại quyền hạn: Read, Write, Execute đối với từng folder và file, bạn có thể xem ảnh dưới để hiểu nha

cú pháp:

options có thể không cần, options thường hay dùng là -R 

ví dụ:

 

chmod bằng ký tự

Lện phân quyền chmod bằng ký tự trong thực tế là ít xài chủ yếu xài bằng số, nhưng chúng ta cần tìm hiểu

ví dụ set chmod set quyền

Ví dụ vè chmod thêm quyền và xóa bơt quyền

chmod băng số

Đây là cách hay dùng trong thực tế

quy ước

4 = read

2 = write

1 = execute

0 = không có quyền gì cả

ví dụ:

Lệnh chown

Dùng để thay đổi quyền sở hữu của một user này đến user khác

cú pháp:

Phần quyền an toàn cho wordpress

CHMOD cho tập tin PHP

Tập tin PHP: 644 để hoạt động bình thường

Riêng một số tập tin nhạy cảm như wp-config.php, .htaccess thì nên CHMOD thành 400 hoặc 404, tức là không cấp quyền ghi, do đó các tao tác như reset permalink ( đường dẫn tĩnh) phải làm bằng tay

CHMOD cho thư mục

CHMOD chuẩn dành cho các thư mục để website WordPress bạn hoạt động tốt là 755

Bạn có thể CHMOD lại thư mục wp-admin và wp-include là 705 hoặc 700 và bạn phải cập nhật phiên bản WordPress mới thủ công vì nó không thể tự ghi đè các tập tin vào.

Copy folder và override nếu có folder hoặc file tồn tại

ví dụ:

5/5 (1 Đánh giá)

Gửi Phản Hồi
Chọn đánh giá của bạn
0 Bình Luận
Thông tin người gửi
Anh Chị


có thể bạn cần xem:

Form đăng ký nhận bài mới

Đăng ký nhận bài viết mới

Khi mình đăng bài mới bạn sẽ nhận nó qua Email


Super-flatsome

Hướng dẫn thiết kế theme

Các functions thường dùng

  • Hotline: 0912 889 416

  • Fcwordpress trên facebook Fcwordpress trên Twitter Fcwordpress trên youtube

Mọi sự sao chép xin ghi rõ nguồn là fcwordpress.net

Chuyên trang về wordpress: hướng dẫn thiết kế theme, plugin, thủ thuật wordpress

0912889416