Các function liên quan đến array javascript

Trong các dự án 2 kiểu dữ liệu phổ biến nhất đó là array và object và để truy xuất kiểu vòng lặp thì thường dùng là array. Vậy các function thường hay dùng trong array là gì? ngay sau đây chúng ta cùng đi tìm hiểu nha

Dùng map array javascript

Dùng map như vòng lặp để truy xuất các phần tử trong array

Cách dùng này giống như vòng lặp foreach bên php ấy, nói thế để bạn dễ hiểu

Ví dụ mình sẽ có array sau:

Giờ mình muốn xây dựng một danh sách email

Và kế quả sẽ là

Xem thử code tại đây

Xem thử

Dùng để tạo ra một array mới

Cũng với ví dụ array bên trên mình muốn thêm một field là full name

và kết quả khi console log sẽ thấy có thêm field full_name

Dùng map để tạo ra array mới với cách viết gọn hơn

ví dụ cũng với array trên, nhưng code ngắn hơn nhiều và kết quả là như nhau, bên dưới việc nối chuổi không dùng + nữa mà là ${} và .. user ý nghĩa là dữ lại các thuộc tính đã có

Thêm một phần tử vào array

Code bên dưới chúng ta sẽ add một phần tử vào array users

Empty một array

cũng với users array bên trên giờ chúng ta muốn nó là empty array

Remove một phần tử khỏi array

cũng với array users trên giờ chúng ta muốn remove một người có tên là ‘Leonerd’, thì code như thế nào

lưu ý phải đúng kiểu mới findIndex được

Convert một array sang chuổi

ví dụ

Khi console log sẽ có kết quả là:

A, B, C

Convert chuổi string sang array bởi khoản trắng

ví dụ

khi console log sẽ có kết quả:

(3) [‘nguyen’, ‘van’, ‘a’]

Dùng includes để tìm kiếm phần tử array dạng đơn giản [‘avc’,’3′] và string

includes trả về sẽ là true hoặc false

ví dụ:

Kết quả sẽ là:

true

false

true

false

Dùng every để tìm kiếm array theo điều kiện

every sẽ trả về true hoặc false

ví dụ

Kết quả lần lượt là false, và true

some array

Trái ngược với every chỉ cần có phần tử thỏa mãn điều kiện là trả về true

ví dụ:

Kết quả sẽ trả về true

Find array

find sẽ trả về phần tử đầu tiên được tìm thấy nếu có nhiều phần tử thỏa mãn điều kiện, bạn xem ví dụ bên dưới sẽ hiểu nha

Trong ví dụ trên có 2 người thỏa mãn điều kiện first_name tên Lorain và Joly nhưng kết quả chỉ là

{id: 4, first_name: ‘Lorain’, last_name: ‘Ewbach’, email: ‘[email protected]’, gender: ‘Female’, …}

Filter array

nó sẽ lặp qua array và sẽ trả về một array thỏa mãn điều kiện nhưng trái ngược với find là nó sẽ trả về tất cả phần tử thỏa mãn điều kiện chứ không lấy phần tử đầu tiên

ví dụ

Trả về

Function sort array theo key object

ví dụ chúng ta có array

Giờ muốn sort theo key name, thì sử dụng function dưới đây nha

Cách dùng: tham số đầu lả key của object trong array, tham số 2 asc: tăng dần, desc: giảm dần

Kiểm tra null hoặc undefined

Kiểm tra object empty

Kiểm tra một key trong object có tồn tại không

Ví dụ tôi có object, giờ tôi muốn kiểm tra key “2” có trong object abc không

 

5/5 (1 Đánh giá)

Gửi Phản Hồi
Chọn đánh giá của bạn
0 Bình Luận
Thông tin người gửi
Anh Chị


có thể bạn cần xem:

Form đăng ký nhận bài mới

Đăng ký nhận bài viết mới

Khi mình đăng bài mới bạn sẽ nhận nó qua Email


Super-flatsome

Hướng dẫn thiết kế theme

Các functions thường dùng

  • Hotline: 0912 889 416

  • Fcwordpress trên facebook Fcwordpress trên Twitter Fcwordpress trên youtube

Mọi sự sao chép xin ghi rõ nguồn là fcwordpress.net

Chuyên trang về wordpress: hướng dẫn thiết kế theme, plugin, thủ thuật wordpress

0912889416