Thiết kế theme wordpress: Ý nghĩa một số hàm trong wordpress

Muốn thiết kế theme wordpress thì các bạn phải năm các hàm trong wordpress. Sau đây chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu:

function wordpress

1.the_permalink(), the_title(): Link, tiêu đề của một post

Sử dụng:

<a href=”<?php the_permalink(); ?>” title=”<?php the_title(); ?>”><?php the_title(); ?> </a>

2.comments_number(): Hiển thị số lượng comment của một post

Sử dụng:

<?php comments_number( ‘no responses’, ‘one response’, ‘% responses’ ); ?>
3.the_author_meta(‘first_name’):Hiển tên tác giả bài viết

4. the_author_meta(‘last_name’): hiển thị họ của tác giả bài viết

5.get_avatar( $id_or_email, $size, $default, $alt ): hiển thị avatar của tác giả bài viết

Cập nhật bài viết mới qua Email


có thể bạn cần xem:

Theo dõi tôi
Đăng ký nhận tin mới
đăng ký nhận tin mới

Hướng dẫn thiết kế theme

Các functions thường dùng

  • Hotline: 0912 889 416

Mọi sự sao chép xin ghi rõ nguồn là fcwordpress.net

Chuyên trang về wordpress: hướng dẫn thiết kế theme, plugin, thủ thuật wordpress