Thêm font family vào editor wordpress

Hôm nay tôi sẽ chia sẽ với anh/chị chủ đề thêm font family vào editor wordpress

Ở đây tôi lấy ví dụ là tôi muốn thêm font family có tên là font-family: ‘ThirstySoftRegular’;và font-family: ‘Oswald’, sans-serif

Xem video để thấy cách tôi làm nhé anh/chị

  • Thêm box chọn font family và font size (thêm đoạn code sau vào file function.php)

  • Thêm tên font family vào thanh drop down font family

them ten font family vao dropdown font family

Mở file function và copy code sau vào:

  • Thêm font vào file font-family.css (tạo một file font-family.css và chuẩn bị font muốn thêm)

  • Làm cho font có tác dụng trong editor (copy đoạn code sau vào file functions.php)

  • Làm cho font có tác dụng ngoài front end (copy đoạn code sau vào file functions.php)

Tận hưởng thành quả

ket qua them font family vao editor wordpress

Tìm kiếm bài viết này trên google

  • Thêm font family vào editor wordpress

Cập nhật bài viết mới qua Email


có thể bạn cần xem:

Theo dõi tôi
Đăng ký nhận tin mới
đăng ký nhận tin mới

Hướng dẫn thiết kế theme

Các functions thường dùng

  • Hotline: 0912 889 416

Mọi sự sao chép xin ghi rõ nguồn là fcwordpress.net

Chuyên trang về wordpress: hướng dẫn thiết kế theme, plugin, thủ thuật wordpress