Sử dụng sự kiện scrollTop để cố định thanh menus

Chúng ta sẽ sử dụng sự kiện scroll và scrollTop của jquery và một chút css để làm việc này. Cụ thể như thế nào mời anh chị xem video sau:


Mã css:

Mã jquery:

Cập nhật bài viết mới qua Email


Theo dõi tôi
Đăng ký nhận tin mới
đăng ký nhận tin mới

Hướng dẫn thiết kế theme

Các functions thường dùng

  • Hotline: 0912 889 416

Mọi sự sao chép xin ghi rõ nguồn là fcwordpress.net

Chuyên trang về wordpress: hướng dẫn thiết kế theme, plugin, thủ thuật wordpress