Hướng dẫn custom woocommerce – phần 7

Nội dung: Trong phần này chúng ta sẽ đi di chuyên price, add to cart xuống dưới image, thay đổi text add to cart trong single

Mời anh chị xem video: 

Một số code liên quan đến video:

  • Thay đổi text add to cart trang single

  • Di chuyển price tới dưới images

  • Di chuyển add to cart xuống dưới image và price

  • Remove label sale flash

Cập nhật bài viết mới qua Email


Theo dõi tôi
Đăng ký nhận tin mới
đăng ký nhận tin mới

Hướng dẫn thiết kế theme

Các functions thường dùng

  • Hotline: 0912 889 416

Mọi sự sao chép xin ghi rõ nguồn là fcwordpress.net

Chuyên trang về wordpress: hướng dẫn thiết kế theme, plugin, thủ thuật wordpress