Hướng dẫn custom woocommerce – phần 4

Nội dung:  trong phần này chúng ta sẽ đi cập nhật trang thái giỏi hàng mini, viết widget hiển thị sản phẩm mới (recent products), viết widget hiển thị sản phẩm nổi bật(featured products)

Mời anh chị xem video: 


Tóm tắt nội dung video

 

  • Cập nhật trạng thái giỏ hàng mini ngay tức thì

Có nghĩa là khi khách hàng click vào nút add to cart thì ngay lập tức số lượng và tổng giá trị đơn hàng được hiển thị trên giỏ hàng mini mà không cần refresh trang

Code làm việt này:

  • Làm cho trạng thái add to cart xuất hiện icon quay tròn khi gọi sản phẩm ra trang chủ

Khi khách hàng click add to cart thì anh chị thấy rằng có xuất hiện một icon quay tròn, để chỉ trạng thái sản phẩm được đang được thêm vào, tuy nhiên khi ngoài trang chủ class woocommerce không được add vào thẻ body nên chúng ta sẽ không thấy điều đó, bây giờ chúng ta phải đi add nó vào

  • Viết widget sản phẩm mới (lastest products, recent products)

  • Widget hiển thị các sản phẩm nổi bật (featured products)

Cập nhật bài viết mới qua Email


Theo dõi tôi
Đăng ký nhận tin mới
đăng ký nhận tin mới

Hướng dẫn thiết kế theme

Các functions thường dùng

  • Hotline: 0912 889 416

Mọi sự sao chép xin ghi rõ nguồn là fcwordpress.net

Chuyên trang về wordpress: hướng dẫn thiết kế theme, plugin, thủ thuật wordpress