Hướng dẫn custom woocommerce phần 3

Nội dung video: Trong phần 3 này chúng ta sẽ đi thêm nút add to cart và làm cartmini (giỏ hàng mini)

Mời anh chị xem video: 

  • Code hoạt động của nút add to cart

  • Code php cho phần cartmini

  • Code css

  • Code js

Tìm kiếm trên google: 

-Hướng dẫn custom woocommerce

Cập nhật bài viết mới qua Email


Theo dõi tôi
Đăng ký nhận tin mới
đăng ký nhận tin mới

Hướng dẫn thiết kế theme

Các functions thường dùng

  • Hotline: 0912 889 416

Mọi sự sao chép xin ghi rõ nguồn là fcwordpress.net

Chuyên trang về wordpress: hướng dẫn thiết kế theme, plugin, thủ thuật wordpress