Hướng dẫn custom woocommerce – phần 1

  • Tuyên bố theme đã hỗ trợ woocommerce

  • Copy tất cả file trong folder templates nằm trong folder của plugin woocommerce vào folder theme hiện hành và đổi tên thành woocommerce
  • Custom hiển thị thông tin của một sản phẩm

Mở file content-product.php và thay thế toàn bộ code nằm trong thẻ <li></li> bằng code show thông tin sản phẩm

  • Style hiển thị một row là 4 cột

  • Còn tiếp(…)

Cập nhật bài viết mới qua Email


Theo dõi tôi
Đăng ký nhận tin mới
đăng ký nhận tin mới

Hướng dẫn thiết kế theme

Các functions thường dùng

  • Hotline: 0912 889 416

Mọi sự sao chép xin ghi rõ nguồn là fcwordpress.net

Chuyên trang về wordpress: hướng dẫn thiết kế theme, plugin, thủ thuật wordpress