Chương trình Affiliate-Ebook Học Thiết Kế Theme Wordpress 2017

Tham gia Chương trình Affiliate-Ebook Học Thiết Kế Theme Wordpress 2017. Bạn sẽ nhận được hoa hồng 50% giá trị của mỗi đơn hàng thanh toán thành công).

Hệ thống hoạt động ra sao?

1. Người đọc click vào link giới thiệu của bạn trong email, trên facebook, Google Plus, Twitter, website, blog....
2. Địa chỉ IP của họ được lưu trên trình duyệt để phục vụ mục đích tính hoa hồng cho bạn.
3. Người đó truy cập vào trang của chúng tôi và có thể quyết định đăng ký và thanh toán.
4. Nếu người đó thanh toán, đơn hàng đó sẽ được tính cho bạn và bạn sẽ nhận được hoa hồng 50% tổng giá trị đơn hàng.
5. Nếu người đó không thanh toán ngay, nhưng trong vòng 30 ngày sau đó họ quay lại trang của tôi thanh toán bằng máy tính đó (với điều kiện chưa xóa cache/cookies của trình duyệt), đơn hàng vẫn tính cho bạn.

Thời gian chi trả hoa hồng: ngày 1-5 của tháng sau

Hoa hồng được thanh toán qua Ngân Lượng

Note: người mua qua link affiliate của chính mình, thì hoa hồng sẽ không được tính